• 72 41 48 10
  • kundeservice@rev.no

Nett og nettleie

nettslide002.jpg

Hva er nettleie?

Nettleien er det du betaler for å få fraktet strømmen fra der den produseres og hjem til deg.
Du har bare en strømledning inn til huset og kan derfor ikke velge nettselskap selv.
Nettopp derfor er nettvirksomheten definert som en monopoloppgave der nettleien er sterkt regulert av nasjonale myndigheter. Nettselskapene kan ikke fastsette nettleien på egenhånd.

Hvordan fastsettes nettleien?

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) setter grenser for hvor mye nettselskapene kan ta betalt fra sine kunder. Denne reguleringen skal hindre at du som kunde må betale høyere pris enn nødvendig. NVE tillater at selskaper som driver med lavere kostnader og dermed lavere nettleie, tjener mer penger enn et selskap som drives med høyere kostnader. Derfor er det lønnsomt for nettselskapene å holde kostnadene så lave som mulig. Dette gir lavere nettleie til kundene og økt inntjening til selskapet.

Hvorfor nettleie?

  • Nettleien anvendes til drift, utbygging og vedlikehold av strømnettet.
  • I grisgrendte områder med få kunder, koster det betydelig mer enn i bystrøk med mindre nett og flere kunder.
  • Nettleien bidrar til å opprettholde et solid strømnett. Nettet skal være av en slik kvalitet at kundene sjelden blir utsatt for strømbrudd.

Hva består nettleien av?

Nettleien består av et fastledd og et variabelt ledd knyttet til forbruket.
I tillegg kommer ulike avgifter som nettselskapet er pålagt å kreve inn til staten. Dette er politisk bestemt, og utgjør pr. dato ca 50 % av det en kunde betaler i nettleie på Røros.

Kontakt kundeservice

72 41 48 10
E-post: kundeservice(a)revnett.no